Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

HÌNH ẢNH THI TỐT NGHIỆP KỸ NĂNG NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ HỆ A-K8 VÀ HỆ B-K7

(01/02/2013)

HS THỰC HIỆN PHẦN THI TỐT NGHIỆP ĐIỆN CHIẾU SÁNG VÀ GẠT NƯỚC MƯA Ô TÔ

HS THỰC HIỆN PHẦN THI TỐT NGHIỆP ĐIỆN CHIẾU SÁNG VÀ GẠT NƯỚC MƯA Ô TÔ

HS THỰC HIỆN PHẦN THI TỐT NGHIỆP TÌM PAN TRÊN ĐỘNG CƠ PHUN XĂNG

HS THỰC HIỆN PHẦN THI TỐT NGHIỆP TÌM PAN TRÊN ĐỘNG CƠ PHUN XĂNG

HS THỰC HIỆN PHẦN THI TỐT NGHIỆP TÌM PAN TRÊN ĐỘNG CƠ DIEZEL

HS THỰC HIỆN PHẦN THI TỐT NGHIỆP TÌM PAN TRÊN ĐỘNG CƠ DIEZEL

QUAN CẢNH THI TỐT NGHIỆP KỸ NĂNG NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ HỆ B-K7; A-K8


Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn