Tổ chức giải bóng đá mini nam, nữ 5 người cấp đoàn trường

(18/04/2014)

KẾ HOẠCH

Tổ chức giải bóng đá mini nam, nữ  5 người cấp đoàn trường

chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2014

và ngày giải phóng miền nam 30/04/1975 – 30/4/2014

Để thiết thực chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2014và ngày giải phóng miền nam 30/04/1975 – 30/4/2014.

Được sự thống nhất Đảng ủy – Ban giám hiệu và Ban thường vụ Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang.

Nay Ban chấp hành đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang lập kế hoạch tổ chức giải bóng đá mini nam, nữ 5 người cấp Đoàn trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần.

- Nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết, rèn luyện sức khỏe để đạt được kết quả cao trong học tập năm học 2013-2014.

- Qua những hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho các chi đoàn khoa, bộ môn giao lưu học hỏi nhằm để giúp đỡ nhau trong quá trình học tập.

- Đoàn khoa, bộ môn tham gia phải chấp hành Điều lệ giải và thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tránh các hiện tượng tiêu cực xảy ra trong quá trình thi đấu. Công tác tổ chức phải được tiến hành chặt chẽ, tiết kiệm, an toàn, đảm bảo sự công bằng trong quá trình thi đấu.

- Đoàn viên thi đấu phải có thẻ học sinh, sinh viên và thẻ bảo hiểm tại nạn

- Đoàn khoa, bộ môn làm 1 sổ vận động viên tham gia thi đấu có dán hình kèm theo họ và tên của VĐV và có xác nhận của khoa, bộ môn.

- Mỗi đội bóng hỗ trợ, đóng góp cho ban tổ chức 100.000đ/1đội để làm kinh phí tổ chức giải.

 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 

Là những đồng chí đoàn viên nam, nữ của chi Đoàn khoa, bộ môn đang học tập tại Trường cao đẳng nghề Kiên Giang.

1- Đoàn khoa Điện: 2 đội nam

2- Đoàn khoa cơ khí: 2 đội nam

3- Đoàn khoa xây dựng: 2 đội nam

4- Đoàn khoa thủy sản: 1 đội nam và 1 đội nữ

5- Đoàn khoa nông nghiệp: 1 đội nam và 1 đội nữ

6- Đoàn bộ môn kinh tế: 1 đội nam và 1 đội nữ

7- Đoàn bộ môn du lịch: 1 đội nữ

8- Đoàn khoa, khoa học cơ bản: 1 đội nam và 1 đội nữ

 

- Tổng số đội nam: 10 đội

- Tổng số đội nữ: 5 đội

 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 

1. Thời gian nộp hồ sơ thi đấu và bốc thăm:

- Các chi đoàn khoa, bộ môn nộp hồ sơ thi đấu từ ngày 14/4 đến hết ngày 22/4/2014

- Bốc thăm vào lúc 9 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2014 tại hội trường nhỏ.

 

2. Thời gian khai mạc:Lúc 7 giờ, ngày 26/04/2014

 

3. Thời gian thi đấu: Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 26/04/2014 và ngày 27/4/2014 (Ngày thứ bảy và chủ nhật)

 

4. Địa điểm thi đấu:Sân bóng đá Trường cao đẳng nghề Kiên Giang

 

IV. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

1. Ban chỉ đạo

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hà               Trưởng ban (Chỉ đạo chung)

- Đồng chí: Nguyễn Khánh Du                             Phó ban chỉ đạo

- Đồng chí: Nguyễn Nguyệt Trường            Phó ban chỉ đạo

- Đồng chí: Lư Thái Xương                         Thành viên

- Đồng chí: Phan Thành Rớt                       Thành viên

- Đồng chí: Lê Quang Nhã                          Thành viên

- Đồng chí: Nguyễn Đức Thái                     Thành viên

- Đồng chí: Lâm Hoàng Châu                     Thành viên

- Đồng chí: Trần Văn Nhựt                         Thành viên

          2. Tổ trọng tài

                   - Đồng chí: Trần Văn Nhựt                         Tổ trưởng

                   - Đồng chí: Phan Thành Rớt                       Tổ phó

                   - Đồng chí: Nguyễn Hoàng Hải                            Thành viên

                   - Đồng chí: Lư Thái Xương                         Thành viên                    

          3. Tổ thư ký:

                   - Đồng chí: Nguyễn Nguyệt Trường            Tổ trưởng

                   - Đồng chí: Phạm Thu Trang                      Tổ phó

                   - Đồng chí: Nguyễn Thanh Tuyền              Thành viên

                   - Đồng chí: Trần Thị Hữu Hạnh                           Thành viên

                   - Đồng chí: Nguyễn Hồ Lệ Huỳnh              Thành viên

 

V. KINH PHÍ: Có bảng dự trù kèm theo

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, soạn điều lệ giải, tham mưu với Đảng Ủy, Ban Giám Hiệu để tổ chức giải.

Đối với các chi Đoàn Khoa, bộ môn triển khai kế hoạch đếncác chi đoàn lớp và tiến hành tuyển chọn vận động viên để đăng ký tham giavàtổ chức tập dợt và huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham cổ vũ trong suốt quá trình thi đấu giải.

Phòng tổ chức hành chính hỗ trợ âm thanh và bảo vệ trong suốt quá trình thi đấu giải.

Phòng y tế hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trong suốt quá trình thi đấu giải.

Trên đây là kế hoạch tổ chức giải bóng đá mini nam, nữ 5 người cấp đoàn trường chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2014 và ngày giải phóng miền nam 30/04/1975 – 30/4/2014.

Kính trình lên Đảng ủy – Ban giám hiệu xem xét và chấp thuận để cho Đoàn trường thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

 

                      DUYỆT CỦA                                               TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG           

       ĐẢNG ỦY – BAN GIÁM HIỆU                                                  BÍ THƯ

 

                       ĐÃ DUYỆT                                                                   ĐÃ KÝ

                                                                                                    Nguyễn Thị Hồng Hà

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 4)    1 2 3 4