THÔNG BÁO LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM VÀ TUẦN HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN CHO HS-SV

(30/08/2011)

THÔNG BÁO

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ

ĐẦU NĂM, ĐẦU KHÓA HỌC

 Năm học 2011– 2012

Căn cứ vào kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề đào tạo 2 năm –K9 và kế hoạch sinh hoạt chính trị đầu năm học của các lớp Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề K7,8.

Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên các khóa 7, 8 và khóa 9 vừa nhập học lịch học chính trị và sinh hoạt công dân đầu khóa như sau:

STT

Lớp/ niên khóa

Thời gian thực hiện

Địa điểm

Ghi chú

1

 

Tất cả tân học sinh, sinh viên các nghề vừa nhập học năm học 2011 - 2012 (khóa 9)

 

Từ ngày  05/9/2011 đến ngày 9/09/2011

Hội trường lớn

 

2

 

   Tất cả học sinh các lớp hệ Trung cấp nghề 3 năm

(các lớp khóa 7B, 8B)

 

Ngày 10/9/2011

Hội trường lớn

 

3

 

 

  Tất cả học sinh các lớp hệ Cao đẳng nghề (khóa 7, 8); Trung cấp nghề 2 năm (các lớp khóa 8A)

 

Ngày 17/9/2011

Hội trường lớn

 

(Có kế hoạch chi tiết đính kèm)    

*Lưu ý: Học sinh, sinh viên vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ trừ điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2011 – 2012

Tin bài liên quan
(_page 2 _in 3)    1 2 3