Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Thìn

(01/02/2012)

I. Mục đích, yêu cầu

- Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác xuân Nhâm Thìn trong toàn thể cán  bộ viên chức, học sinh sinh viên.

- Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, công nhân viên chức và học sinh sinh viên thấy được tầm quan trọng của việc trồng cây đối với việc bảo vệ môi trường, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Việc phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Thìn gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời cũng rèn luyện được kỹ năng sống trong học sinh sinh viên.

II. Thành phần:

1. Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

2. Cán bộ, viên chức, giáo viên các Phòng, Trung tâm, Khoa, bộ môn và học sinh sinh viên trong toàn trường.

III. Nội dung thực hiện

* Thực hiện vào lúc 7g (sau chào cờ) ngày 13 tháng 02 năm 2012.

1. Lễ phát động “ Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”xuân Nhâm Thìn

2. Trồng mới: Cây bàng trái vuông (20 cây)

1. Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Nghề KG:        trồng 01 cây

2. Khoa Điện- Điện tử máy tính:                               trồng 03 cây

3. Khoa Nông nghiệp:                                               trồng 02 cây

4. Khoa Thủy sản:                                                    trồng 03 cây

5. Khoa Cơ khí:                                                         trồng 03 cây

6. Bộ môn Kinh tế                                                     trồng 03 cây

7. Bộ môn xây dựng:                                               trồng 03 cây

8. Bộ môn Du lịch:                                                    trồng 02 cây

3.Chăm sóc các bồn cây sa kê và vườn hoa đang có (theo vị trí và số lượng hiện có của Phòng, Khoa, Trung tâm, bộ môn)

Các Phòng, Khoa, Trung tâm, bộ môn bón phân, vun gốc cho các cây, bồn hoa đã có (những cây sa kê nào cằn cõi có thể thay mới bằng cây sa kê hoặc cây khác thì phải báo trước với phòng Tổ chức hành chính)

IV. Chương trình Lễ phát động và trồng cây

1. Chào cờ đầu tuần

2. Tuyên bố lý do: Phòng Công tác HSSV

3. Phát biểu khai mạc Lễ phát động “ Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”xuân Nhâm Thìn : đại diện Ban giám hiệu

4. Viên chức, giáo viên và học sinh sinh viên thực hiện trồng mới cây bàng trái vuông và chăm sóc cây.

5. Chụp ảnh lưu niệm.

V. Dự trù kinh phí

STT

Nội dung

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1.

Băng rol

01

600.000đ

600.000đ

2.

Phân bón

20

20.000đ

400.000đ

 

TỔNG CỘNG

 

 

1.000.000Đ

(Bằng chữ: một triệu đồng chẵn)

VI. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Tổ chức hành chính: Chuẩn bị khu vực trồng cây, đặt băng rol và treo băng ron, dụng cụ đào hố, phân bón và chụp hình lưu niệm.

2. Phòng Công tác học sinh sinh viên triển khai kế hoạch, phối hợp Phòng Tổ chức hành chính chuẩn bị vị trí trồng mới cho các Khoa, bộ môn.

3. Trưởng Khoa, bộ môn thông báo kế hoạch đến tất cả học sinh sinh viên của Khoa, bộ môn tuyên truyền cho học sinh sinh viên hiểu rõ ý nghĩa của phong trào “ Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”xuân Nhâm Thìn và thực hiện tốt các công tác chuẩn bị.

                  HIỆU TRƯỞNG                            PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

Tin bài liên quan
(_page 2 _in 3)    1 2 3
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn