BTV Đảng Ủy Trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang Tổ Chức Thông Báo Nhanh Kết Quả Hội Nghị Trung Ương 5 (KHÓA XIII)

(24/05/2022)

Sáng ngày 23/5/2022, tại Hội trường thư viện Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang, BTV Đảng ủy trường đã tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung Ương 5 (khóa XIII) đến toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ và cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Nhan Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung Ương 5 (khóa XIII).

Hội nghị lần thứ 5 đã nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng thời nghe báo cáo Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Đồng chí Nhan Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung Ương 5 (khóa XIII)

Sau khi triển khai thông báo nhanh, Ban Chấp hành Đảng bộ trường kêu gọi toàn bộ đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức nhằm tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong thời gian tới, đồng chí Nhan Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy đề nghị các đơn vị, các cá nhân tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 (khóa XIII). Cùng với đó, đưa các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) vào các công việc cụ thể, vào nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao phó.

 Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hữu Hạnh

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 30)    1 2 3 4 >>>
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn