Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Đảng Ủy Trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang Tổ Chức Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Năm 2022 Và Triển Khai Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2023

(11/01/2023)

 Ngày 10/01/2023, Đảng ủy trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 dưới sự chủ trì BTV. Đảng ủy trường, bao gồm đồng chí Nhan Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Hồ Thu Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thặng - Ủy viên thường vụ cùng với sự tham gia đầy đủ của 94/94 đảng viên toàn đảng bộ và 05 quần chúng ưu tú tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nhan Thanh Liêm cho biết, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang là cơ quan giáo dục, đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, đã lãnh đạo toàn đảng bộ học tập, nghiên cứu, phổ biến, quán triệt triển khai chủ trương, đường lối của Đảng; chủ động tham mưu, nghiên cứu, đề xuất thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Bí thư đề nghị Hội nghị tập trung đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện kết quả công tác xây dựng Đảng trong năm 2022, chỉ ra mặt tích cực đã đạt được và cần duy trì, phát huy; đồng thời với nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc nêu gương nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại để có giải pháp khắc phục, giải quyết triệt để trong thời gian tới.

Đồng chí Nhan Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Hồ Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy cho biết: trong năm 2022, Đảng ủy trường đã lãnh đạo các đơn vị trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ động tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Các cấp ủy đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo trường các giải pháp để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác đào tạo với tuyển sinh trung cấp, cao đẳng đã nhận tuyển mới tuyển mới 1130/1050 HSSV (đạt 107.6%), công tác tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 được thực hiện khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cả về nội dung và tiến độ.

Công tác xây dựng Đảng đặc biệt là về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tổ chức, cán bộ tiếp tục được chú trọng; Việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Trung ương, của Tỉnh Ủy, của Đảng ủy Khối. Đảng ủy trường đã triển khai có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ theo yêu cầu của Đảng cấp trên.

Đồng chí Hồ Thu Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Hằng – Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang, trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, kết quả đã thực hiện kiểm tra, giám sát trong toàn đảng bộ đạt 44.32%, qua đó đã có những đánh giá chính xác và chấn chỉnh xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hằng – Phó chủ nhiệm UBKT trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022

Tại Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp để làm rõ nguyên nhân của hạn chế, đóng góp cho chỉ tiêu phấn đấu của năm 2023 và nhiều giải pháp cũng được đảng viên góp ý để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng cho năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Bí thư Chi bộ số 3 tham gia ý kiến tại Hội nghị

Về phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, đồng chí Hồ Thu Hằng nhấn mạnh, để phát huy các kết quả đạt được trong năm 2022, Đảng ủy trường sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, BTV Đảng ủy đã trao chứng nhận mô hình Dân vận khéo cấp trường cho 4 môn hình, tuyên dương các mô hình dân vận khéo năm 2022 (2 mô hình), khen thưởng 1 tập thể chi bộ và 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tặng Giấy khen Hiệu trưởng cho 36 cá nhận điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”năm 2022.

Khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nhan Thanh Liêm cho biết: trong thời gian tới sẽ tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nghiêm túc triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên. Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phòng ngừa các nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Khen thưởng 02 mô hình Dân vận khéo cho tập thể Chi bộ số 1 và số 3

Khen thưởng tập thể Chi bộ số 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Khen thưởng cá nhận điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”năm 2022

Khen thưởng cá nhận điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”năm 2022

Hữu Hạnh

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 20)    1 2 3 4 >>>
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn