Khoa Học, Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo – Khơi Dậy Khát Vọng, Kiến Tạo Tương Lai

(17/05/2021)

1. Lược sử ngày Khoa học và Công nghệ

Như chúng ta đã biết, Khoa học và công nghệ (KH&CN) đã khẳng định vai trò to lớn, góp phần đưa nền công nghiệp của nước ta ngày càng phát triển đặc biệt là trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Ngày 18/5/1963, tại Đại hội lần thứ nhất của Hội phổ biến Khoa học và kỹ thuật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu:

Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó…

…Khoa học phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi

… các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học, kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ,…” (Trích: Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 11, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1996, tr.77 -78)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bài phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I Hội phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam ngày 18/5/1963 (Ảnh: Sưu tầm)

 Với lý do đó, Bộ KH&CN đã đề xuất Chính phủ trình Quốc Hội thông qua Luật KH&CN năm 2013 ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5 Quốc Hội khóa XIII, trong đó quy định ngày 18/5 là ngày KH&CN Việt Nam. Từ năm 2014 đến nay, Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 đã trở thành ngày truyền thống, ngày hội quan trọng của những người làm công tác nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học, của các doanh nghiệp có tinh thần đổi mới sáng tạo.

Trên thực tế, vai trò KH&CN trong đời sống xã hội là rất to lớn. Vì vậy, để thúc đẩy sự phát triển của KH&CN không chỉ cần sức mạnh của một vài cá nhân hay tổ chức nhất định mà toàn xã hội phải cùng thể hiện trách nhiệm, cùng chung tay phát triển KH&CN, để đưa cuộc sống người dân ngày càng tiên tiến, phát triển. Nhận thức được vai trò, vị trí hết sức quan trọng của KH&CN, trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về phát triển KH&CN. Quan điểm coi KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa được khẳng định và quán triệt trong nhiều văn kiện của Đảng thời kỳ đổi mới. 

Hơn 50 năm qua, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có mặt trong mọi ngành khoa học, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên khắp mọi miền đất nước. Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, phổ biến kiến thức, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, xây dựng nền khoa học và công nghệ Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập với những nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới.

2. Hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang những năm vừa qua

Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang được thành lập vào năm 2002, cho đến nay đã gần hai mươi năm thành lập và phát triển, đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên đã đóng góp rất nhiều trong việc nghiên cứu phát triển KH&CN. Từ lĩnh vực đời sống sản xuất, đến các mô hình học cụ trong giảng dạy và học tập, cũng như các sản phẩm nghiên cứu mang lại lợi ích cho môi trường và sức khỏe cộng đồng cũng được đội ngũ cán bộ giáo viên quan tâm đến.

Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn và hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học cho toàn thể cán bộ, viên chức, giáo viên trong toàn trường nắm bắt các thông tin mới quy định về công tác NCKH cũng như định hướng NCKH hàng năm. Thường xuyên cử cán bộ chuyên trách trong công tác NCKH tham dự các khóa tập huấn về tổ chức hoạt động của Hội đồng KH&CN, xây dựng kế hoạch và quản lý các nhiệm vụ KH&CN… do Bộ KH&CN, Sở KH&CN tỉnh tổ chức. Ngoài ra, còn tham dự các buổi báo cáo chuyên đề, hội thảo từ các dự án, đề án chung của tỉnh. Tăng cường liên hệ, trao đổi thông tin khoa học với các đối tác nước ngoài, kết hợp tìm hiểu, thực hiện các đề tài khoa học với các trường trong và ngoài khu vực. Lập kế hoạch chuyển giao công nghệ của các thiết bị, máy móc, phần mềm cho cán bộ giảng viên biết, sử dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Trường luôn chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào NCKH gắn với thực tiễn hoạt động của Nhà trường nói riêng và của tỉnh Kiên Giang nói chung  và mở rộng ra khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nhà trường không chỉ dựa vào nguồn ngân sách do Nhà nước cấp mà còn chủ động tìm kiếm các nguồn kinh phí từ các chương trình hợp tác quốc tế và liên kết với các địa phương. Trong giai đoạn 5 năm gần đây, Nhà trường đã có nhiều đề tài nghiên cứu trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu và môi trường, điện tử, tự động hóa, lĩnh vực cơ khí và các hoạt động sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Hoạt động nghiên cứu Khoa học của Trường đã thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, viên chức, nhà giáo toàn trường và đã có tác động, thu hút sự tham gia của học sinh, sinh viên. Với chủ trương nâng cao chất lượng đào tạo nghề, trường đã triển khai thực hiện các đề tài/ mô hình phục vụ giảng dạy nhằm cải tiến các trang thiết bị để phù hợp với mục tiêu giảng dạy và nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại nhà trường. Hàng năm, được sự chỉ đạo và hỗ trợ nhiệt tình từ phía ban giám hiệu nhà trường và sự tìm tòi, nghiên cứu, trung bình mỗi năm, nhà trường nghiệm thu khoảng 10 đề tài cấp cơ sở, mô hình học cụ, sáng kiến thuộc nhiều lĩnh vực và ứng dụng tốt trong giảng dạy thực tế tại nhà trường.

Tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật do tỉnh tổ chức hai năm một lần, nhà trường cũng khuyến khích cán bộ giáo viên tham gia và đạt được nhiều giải thưởng cao, cụ thể Năm 2014 – 2015 trường có 10 giải pháp/ sáng kiến tham dự hội thi và mang lại kết quả đạt được 01 giải ba, 05 giải khuyến khích; Năm 2016 – 2017 trường có 13 giải pháp/ sáng kiến tham dự hội thi và kết quả đạt được 01 giải nhì, 02 giải ba và 06 giải khuyến khích; Năm 2018 – 2019 Trường có 11 giải pháp/ sáng kiến tham dự hội thi và kết quả đạt được 01 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích. Trên cơ sở đó, hiện nay trường đã lập kế hoạch triển khai kế hoạch hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần VIII (2020 – 2021) đến toàn thể viên chức, giảng viên và học sinh – sinh viên trường Cao đẳng nghề Kiên Giang vào tháng 6/2020 để Viên chức, giảng viên và học sinh – sinh viên chuẩn bị các giải pháp/ sáng kiến sáng tạo trong công tác chuyên môn và ứng dụng vào thực tiễn để tham dự hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh KG lần thứ VIII.

Các tác giả chụp hình lưu niệm với thầy Nguyễn Văn Thặng – Phó Hiệu trưởng nhà trường tại Lễ tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII (2018 – 2019)

Năm 2013-2014, cán bộ Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang đã đăng ký và thực hiện thành công đề tài cấp tỉnh“Nghiên cứu giải pháp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho học sinh – sinh viên góp phần hình thành văn hóa nghề cho người lao động tỉnh Kiên Giang” đã góp phần đem lại lợi ích trong việc bồi dưỡng kỹ năng mềm cho HSSV ở tất cả các ngành nghề trước khi các em tốt nghiệp ra trường.

Ngoài ra, hằng năm các cán bộ giáo viên của nhà Trường cũng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp toàn quốc và đạt được một số thành tích nhất định, cụ thể tại Hội thi Thiết bị tự làm cấp toàn quốc năm 2019, đạt được 01 giải Ba và 01 giải khuyến khích. Qua đó, cho thấy tinh thần NCKH của tập thể cán bộ, viên chức, giáo của Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang ngày được nâng cao và cải thiện.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã có những sáng kiến thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa lây nhiễm. Được hỗ trợ bởi Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệpTrường Cao đẳng nghề KiênGiang vừa qua đã chế tạo thành công máy đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tự động và tặng cho bệnh viện đa khoa tỉnh. Sau khi thực hiện thành công và lắp đặt máy hoạt động ổn định với độ chính xác cao tại trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang thì máy được đưa vào sử dụng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, một bệnh viện lớn của tỉnh, hàng ngày có hàng trăm bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Việc lăp đặt máy đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tự động tại đây thì sẽ tiết kiệm nhân lực, thời gian tạo ra hiệu quả rất thiết thực do máy có chế độ cảnh báo khi thân nhiệt với sự vận hành tự động của thiết bị này mang lại  nhiều lợi ích trong công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả và tiện lợi.

Cô Hồ Thu Hằng - Phó Hiệu trưởng nhà trường (giữa) chụp hình kỷ niệm cùng đại diện Ban giám đốc, y bác sĩ khi chuyển giao máy đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tự động cho bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kiên Giang

HOA NƯƠNG

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 2)    1 2
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn