Công việc: ABC

Công ty: Lập trình

Mức lương: 2000000

Công việc bán thời gian, tại địa chỉ: 1022 Nguyễn Trung Trực

+ Xem tất cả
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn