Copyright © 2010 - 2018, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG
Điện thoại: (0297).3.814.946 - 3.814.947, Fax: (0297).3.814.946
Email: vanphong@caodangnghekg.edu.vn
Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng anh, Tin học trình độ A, B
(23/04/2015)

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

-         Ôn luyện tiếng anh trình độ A, B và tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia

-         Ôn luyện tin học trình độ A,B và tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia

-         Khai giảng ngày 15 hàng tháng

-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm ngoại ngữ tin học và đào tạo thường xuyên, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

Số 1022 Nguyễn Trung Trực – Phường An Hòa – Thành phố Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang

-         Điện thoại liên hệ. 0773.925488

URL: http://caodangnghekg.edu.vn/bs/index.php?mod=tintuc&id=1429748429