Copyright © 2010 - 2018, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG
Điện thoại: (0297).3.814.946 - 3.814.947, Fax: (0297).3.814.946
Email: vanphong@caodangnghekg.edu.vn
Lịch Thi Tốt Nghiệp Hệ Trung Cấp và Cao đẳng B-K12, A-K13, CĐ-K4
(08/12/2017)

URL: http://caodangnghekg.edu.vn/bs/index.php?mod=tintuc&id=1512737182